Why Kice

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

มุ่งมั่น พัฒนา การบริการด้านศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า สู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

 

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) สถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น

อันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long-Span

ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง ภายใน (Indoor) มีพื้นที่ขนาด 7,510 ตร.ม. และภายนอกอาคาร (Outdoor) มีพื้นที่ 4,680 ตร.ม.

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุม

สัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต ของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลาง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

 

ไคซ์ (KICE) พร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จ !