News

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดการเดินทาง
กรุงเทพ

  - เครื่องบิน
- สายการบินแอร์เอเชีย
- สายการบินไทยสมายล์
- สายการบินนกแอร์
- สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
  - รถไฟ
- รถด่วน
- รถด่วนพิเศษ
  - รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทางรุ่งประเสริฐทัวร์
- รถโดยสารประจำทางซันบัส
- รถโดยสารประจำทางแอร์เมืองเลย
- รถโดยสารประจำทางชาญทัวร์
- รถโดยสารประจำทางสมบัติทัวร์
- รถโดยสารประจำทางนครชัยแอร์
- รถโดยสารประจำทางขอนแก่นทัวร์
- รถโดยสารประจำทางอีสานทัวร์
 
มหาสารคาม
  - รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทางสงวนชัยทัวร์
- รถโดยสารประจำทางขอนแก่นชนะชัยขนส่ง
- รถโดยสารประจำทางเพชรประเสริฐทัวร์
- รถโดยสารประจำทางวาปีเดินรถ
  - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายอุดรธานี-ร้อยเอ็ด
 
กาฬสินธุ์
  - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายขอนแก่น-มุกดาหาร
 
ร้อยเอ็ด
  - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายอุดรธานี-ร้อยเอ็ด
- สายร้อยเอ็ด-ขอนแก่น
 
อุดรธานี
  - รถไฟ
- รถด่วน
- รถด่วนพิเศษ
  - รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทางสงวนชัยทัวร์
- รถโดยสารประจำทางขอนแก่นชนะชัยขนส่ง
  - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายอุดรธานี-ร้อยเอ็ด
 
หนองบัวลำภู
  - รถโดยสารประจำทาง
- สายขอนแก่น-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู
  - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายขอนแก่น-หนองบัวลำภู
 
ชัยภูมิ
  - รถโดยสารประจำทาง
- สายขอนแก่น-ชัยภูมิ
- สายขอนแก่น-ชัยภูมิ-นครสวรรค์
  - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายขอนแก่น-ชัยภูมิ
 
นครราชสีมา
  - รถไฟ
- รถไฟท้องถิ่น
- รถด่วน
  - รถโดยสารประจำทาง
- สายนครราชสีมา-ขอนแก่น
- รถโดยสารประจำทางอีสานทัวร์
 - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายนครราชสีมา-ขอนแก่น
 
เลย
  - รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทางซันบัส
 - รถตู้โดยสารสาธารณะ
- สายขอนแก่น-เมืองเลย
 
บุรีรัมย์
  - รถโดยสารประจำทาง
- สายขอนแก่น-สุรินทร์
 
เวียงจันทน์(ลาว)
  - รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทางบริษัทขนส่งจำกัด