Event

KICE เปิดบ้านต้อนรับ พร้อมแนะนำทีมผู้บริหารใหม่ แก่ ททท. และคณะสื่อมวลชน Khon Kaen New Biz

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 KICE มีความยินดีได้ต้อนรับ คุณวรัญญู เวียงอำพล ผู้ช่วยอำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะจัดกิจกรรม MET FAM TRIP เส้นทาง Khon Kaen New Biz โดยนำคณะสื่อมวลชนจากกทม. มาสำรวจเส้นทาง ศักยภาพของการท่องเที่ยว และธุรกิจ ของขอนแก่น และได้เลือก KICE เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ การขับเคลื่อนขอนแก่น ทั้งนี้คุณนิธิ คงทน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุกิจ ได้ร่ว Read more...

KICE เข้าพบ บิ๊กบอส บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ชูความยิ่งใหญ่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า แห่งใหม่ในขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ทางทีม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดย คุณ Read more...

บัวบาน

บัวบานบัวบานบัวบานบัวบาน

Read more...

Contact