Upcoming Events


POST EVENTS

Air Rail & Logistic Expo 2022

Air Rail & Logistic Expo 2022
นิทรรศการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ เครื่องจักร ยานยนต์ พลังงาน สินค้าด้านเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและการจัดหางาน
ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565

มหกรรมงานแสดงสินค้าปริ้นท์เทค-จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจรครั้งที่ 7

จุดนัดพบของคนงานพิมพ์
มหกรรมงานแสดงสินค้าปริ้นท์เทค-จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจรครั้งที่ 7 กลับมาเยือนพี่น้องภาคอีสาน
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

เป็นอาคาร ที่มีสถาปัตยกรรมที่โอ่โถง และเรียบหรู ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long –Span ทำให้อาคารแสดงสินค้า ขนาด 7,500 ตร.ม. ของศูนย์ปราศจากเสากลาง ทำให้ศูนย์เป็นสถานที่ๆเหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุมสัมมนาประจำปีขนาดใหญ่ ไปจนถึงคอนเสิร์ตของนักร้องศิลปินคนโปรดระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี และสามารถจุผู้ชมได้กว่า 10,000 คน ด้วยความสูง จากพื้น ถึง เพดาน 15 เมตร พื้นภายในโถงนิทรรศการบางส่วน ยังสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2.5 ตัน ต่อ ตารางเมตร และ ด้วยพื้นที่ลานจอดรถกว้างขวาง